POLIKLINIKA ZA LABORATORIJSKU IMUNOLOGIJU I MEDICINSKU BIOKEMIJU

KRBAVSKA 11, 10000 Zagreb
Tel: 01/410 3100, 01/410 3102
Fax: 01/410 3101

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg
  • header6.jpg
  • header7.jpg
  • header8.jpg

Nalazite se na stranici :

Virusi ostali

  • Filters
Category: Virusi ostali
Price: 900,00 Kn

Dokazivanje genetskog materijala  HSV 1/2

 

Jedinica:

 

Referentni interval:

 

Priprema

Uzorak krvi stavlja se u posebnu epruvetu koju dobijete u laboratoriju Poliklinike.    

 

Vidi: 

PCR – MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov za par dana
Materijal za analizu: Puna krv
Category: Virusi ostali
Price: 580,00 Kn

Ovim se testom potvrđuje parvovirus B19 infekcije  individualiziranjem pojedinih linija  antitijela na parvovirus B19 IgM razreda

 

 

Vidi:

PARVOVIRUS  B19

POTVRDNI TESTOVI

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum
Category: Virusi ostali
Price: 580,00 Kn

Ovim se testom potvrđuje parvovirus B19 infekcije  individualiziranjem pojedinih linija  antitijela na parvovirus B19 IgG razreda

 

Vidi:

PARVOVIRUS  B19

POTVRDNI TESTOVI

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum
Category: Virusi ostali
Price: 380,00 Kn

Opća informacija:

Hanta virusi spadaju u familiju Bunyaviridae. RNA virus

Postoji veliki broj  virusa u ovoj familiji svrstanih u četiri glavna genus od kojih su za ljude najvazniji Hantavirusi. Postoje tri vrste Hantavirusa: Dobrava,  Puumala i Hantaan.    

 

Klinička informacija – indikacija:

Sve tri vrste hantavirusa - Dobrava,  Puumala i Hantaan  uzrokuju hemoragijsku vručicu uz oštečenje bubrega. Česte su i glavobolje, abdominalni bolovi, konjunktivitis, vrtoglavice i petehijalna krvarenja. 

U krvi je moguće detektirati antitijela na hantaviruse  IgM, IgG i IgA razreda

 

Opširnije vidi:

VIRUSI OSTALI, BAKTERIJE, PARAZITI, GLJIVICE

 

Jedinica:

OD index 

 

Referentni interval:

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum
Category: Virusi ostali
Price: 380,00 Kn

Opća informacija:

Hanta virusi spadaju u familiju Bunyaviridae. RNA virus

Postoji veliki broj  virusa u ovoj familiji svrstanih u četiri glavna genus od kojih su za ljude najvazniji Hantavirusi. Postoje tri vrste Hantavirusa: Dobrava,  Puumala i Hantaan.    

 

Klinička informacija – indikacija:

Sve tri vrste hantavirusa - Dobrava,  Puumala i Hantaan  uzrokuju hemoragijsku vručicu uz oštečenje bubrega. Česte su i glavobolje, abdominalni bolovi, konjunktivitis, vrtoglavice i petehijalna krvarenja. 

U krvi je moguće detektirati antitijela na hantaviruse  IgM, IgG i IgA razreda

 

Opširnije vidi:

VIRUSI OSTALI, BAKTERIJE, PARAZITI, GLJIVICE

 

Jedinica:

OD index 

 

Referentni interval:

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum
Category: Virusi ostali
Price: 380,00 Kn

Opća informacija:

Hanta virusi spadaju u familiju Bunyaviridae. RNA virus

Postoji veliki broj  virusa u ovoj familiji svrstanih u četiri glavna genus od kojih su za ljude najvazniji Hantavirusi. Postoje tri vrste Hantavirusa: Dobrava,  Puumala i Hantaan.    

 

Klinička informacija – indikacija:

Sve tri vrste hantavirusa - Dobrava,  Puumala i Hantaan  uzrokuju hemoragijsku vručicu uz oštečenje bubrega. Česte su i glavobolje, abdominalni bolovi, konjunktivitis, vrtoglavice i petehijalna krvarenja. 

U krvi je moguće detektirati antitijela na hantaviruse  IgM, IgG i IgA razreda

 

Opširnije vidi:

VIRUSI OSTALI, BAKTERIJE, PARAZITI, GLJIVICE

 

Jedinica:

OD index 

 

Referentni interval:

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum
Category: Virusi ostali
Price: 380,00 Kn

Opća informacija: 

Uzročnik ptičje gripe je adaptirani/promjenjeni  influenza A virus i to subtip H5N1. RNA virus.

 

Klinička informacija – indikacija:

Ovaj virus može izazvati  bolest . u ljudi.  Do prijenosa ovog virusa na čovjeka dolazi ako postoji kontakt čovjeka sa inficiranom životinjom (živom ili mrtvom) – to je najčešće  perad.. Do sada nije rgistriran slučaj da je došlo do prijenosa ovog virusa sa čovjeka na čovjeka.

Kod ljudi  simptomi bolesti nalikuju na one koji su tipični za gripu – influenzu.: temperatura, bolovi u mišićima, kašalj, grlobolja i drugi simptomi (vidi INFLUENZA) te rjeđe nastaje  infekcija oka i pluća.

Katkada bolest pokazuje vrlo tešku sliku  I može završiti smrtno.

 

U krvi je moguće detektirati antitijela na virus ptičje gripe (H5N1)   IgM, IgG i IgA razreda.   

 

Opširnije vidi:

VIRUSI OSTALI, BAKTERIJE, PARAZITI, GLJIVICE

 

 

Jedinica:

OD index 

 

Referentni interval:

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum
Category: Virusi ostali
Price: 350,00 Kn

Ovim se testom potvrđuje EBV infekcije  individualiziranjem pojedinih linija IgM antitijela na EBV

 

Vidi:

EBV –  EPSTEIN-BARR VIRUS (INFEKCIOZNA MONONUKLEOZA)

VIRUSI OSTALI, BAKTERIJE, PARAZITI, GLJIVICE

POTVRDNI TESTOVI

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum

Online posjetitelji

We have 247 guests and no members online