POLIKLINIKA ZA LABORATORIJSKU IMUNOLOGIJU I MEDICINSKU BIOKEMIJU

KRBAVSKA 11, 10000 Zagreb
Tel: 01/410 3100, 01/410 3102
Fax: 01/410 3101

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg
  • header6.jpg
  • header7.jpg
  • header8.jpg

Nalazite se na stranici :

  • Filters
Category: DIJAGNOSTIKA
Price: 20,00 Kn

Opća informacija

Sedimentacija eritrocita je test koji se koristi kada postoji sumnja na upalnu reakciju bilo gdje u tijelu.

Sedimentacija eritrocita označava brzinu kojom se eritrociti (crvene krvne stanice)  talože (sedimentiraju) u periodu od jednog sata u uspravnoj epruveti u koju je dodan antikoagulans.

U krvi zdrave osobe sedimentacija je spora jer postoji ravnoteža između faktora koji stimuliraju sedimentaciju (fibrinogen) i faktora koji sprečavaju sedimentaciju (negativan naboj eritrocita). Kod upale visoka proporcija fibrinogena u krvi dovodi do sljepljivanja eritrocita jedne uz druge te se stvaraju nakupine koje se talože brže.

 

Klinička informacija – indikacija:

Ubrzana sedimentacija je vrlo koristan test jer  ukazuje na postojanje  upale negdje u tijelu te je stoga jasan znak za dalja ispitivanja uzroka upale.tj pronalaženja neke organske bolesti. 

Povišene vrijednosti sedimentacije nalaze se kod upale, anemije, nekih reumatskih bolesti, kod nekih infekcija,  raka bubrega, nekih autoimunih bolesti 

Ubrzana sedimentacija je međutim normalan nalaz  u trudnoći.

Snižene vrijednosti nalaze se kod policitemije,  anemije srpastih stanica, hereditarne sferocitoze

 

Jedinica:

mm/sat

 

Referentni interval:

Muškarci: 2 - 13

Žene: 4 – 24

>50 god:  3 - 28

 

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Krv
Category: Virusi ostali
Price: 200,00 Kn

Opća informacija: 

SARS –coronavirus spada u familiju Coronaviridae. RNA virus.

 

Klinička informacija – indikacija:

SARS-Coronavirus izaziva bolest koja se naziva  teški akutni respiratorni sindrom (SARS - Severe acute respiratory syndrome). SARS uzrokuje često tešku bolest koja počinje sa simptomima popur bolova u mišićima, glavoboljom i vručicom. Par dana nakon toga (2-10 dana) nastupaju respiratorni simptomi, uglavnom kašalj, otežano disanje i pneumonija a što  je pračeno limfocitopenijom.  

 

 U krvi je moguće detektirati antitijela na SARS-coronavirus IgM, IgG I IgA razreda.   

 

Nalaz IgM razreda antitijela na SARS ukazuje na svježu (akutnu) infekciju ovim virusom.

 

 Opširnije vidi:

VIRUSI OSTALI, BAKTERIJE, PARAZITI, GLJIVICE

 

Jedinica:

OD index 

 

Referentni interval:

 

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum
Category: Virusi ostali
Price: 200,00 Kn

Opća informacija: 

SARS –coronavirus spada u familiju Coronaviridae. RNA virus.

 

Klinička informacija – indikacija:

SARS-Coronavirus izaziva bolest koja se naziva  teški akutni respiratorni sindrom (SARS - Severe acute respiratory syndrome). SARS uzrokuje često tešku bolest koja počinje sa simptomima popur bolova u mišićima, glavoboljom i vručicom. Par dana nakon toga (2-10 dana) nastupaju respiratorni simptomi, uglavnom kašalj, otežano disanje i pneumonija a što  je pračeno limfocitopenijom.  

 

U krvi je moguće detektirati antitijela na SARS-coronavirus IgM, IgG I IgA razreda.   

 

Nalaz antitijela na SARS virus  IgG  razreda može  ukazivati na akutnu (svježu) infekciju ovim virusom ukoliko postoji porast visine (titar) ovog antitijela u krvi u razmaku od oko 7 dana.

Ako porasta titra nema najvjerojatnije se radi o prošloj infekciji ovim virusom.

 

Opširnije vidi:

VIRUSI OSTALI, BAKTERIJE, PARAZITI, GLJIVICE

 

Jedinica:

OD index 

 

Referentni interval:

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum
Category: Virusi ostali
Price: 200,00 Kn

Opća informacija: 

SARS –coronavirus spada u familiju Coronaviridae. RNA virus.

 

Klinička informacija – indikacija:

SARS-Coronavirus izaziva bolest koja se naziva  teški akutni respiratorni sindrom (SARS - Severe acute respiratory syndrome). SARS uzrokuje često tešku bolest koja počinje sa simptomima popur bolova u mišićima, glavoboljom i vručicom. Par dana nakon toga (2-10 dana) nastupaju respiratorni simptomi, uglavnom kašalj, otežano disanje i pneumonija a što  je pračeno limfocitopenijom.  

 

U krvi je moguće detektirati antitijela na SARS-coronavirus IgM, IgG I IgA razreda.   

 

U određenim okolnostima nalaz ovog razreda antitijela ukazuje na akutnu infekciju.

 

Opširnije vidi:

VIRUSI OSTALI, BAKTERIJE, PARAZITI, GLJIVICE

 

Jedinica:

OD index 

 

Referentni interval:

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum
Category: DIJAGNOSTIKA
Price: 50,00 Kn
Opća informacija Trijodtironin (T3) je hormon štitnjače zadužen za regulaciju metabolizma. Negov najveći vezan je na transportne proteine (prealbumin, TBG, albumin). Slobodni trijodtironin (fT3) je fiziološki aktivan oblik trijodtironina (T3), a prednost određivanja fT3 leži u činjenici da je neovisan od promjena koncentracije transportnih proteina. Klinička informacija – indikacija: Određivanje njegove koncentracije u serumu je važno za diferencijalnu dijagnozu funkcijskih stanja štitnjače (eutireoza, hipotireoza, hipertireoza). Povišene vrijednosti mogu se naći u toksičnoj nodularnoj guši, hipertiroidizmu, T3 toksikozi i posttraumatskom sindromu. Snižene vrijednosti mogu se naći u hipotiroidizmu, nedostatku čimbenika rasta, anoreksiji nervozi i kroničnom zatajenju bubrega. Mjerna jedinica pmol/L Referentni interval Muškarci i žene: 3,95 – 6,8 pmol/L
Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum
Category: DIJAGNOSTIKA
Price: 50,00 Kn
Opća informacija Slobodni tiroksin (fT4) je fiziološki aktivna komponenta tiroksina. Određivanje slobodnog tiroksina je važan element u rutinskoj kliničkoj dijagnostici, a u slučaju sumnje na poremećenu funkciju štitnjače ga je potrebno kombinirati s TSH. Najveći dio i ovog hormona se veže na transportne proteine. Klinička informacija – indikacija: Idikacija mjerenja koncentracije FT$ su pacijenti s toksičnom gušom, toksičnom nodularnom gušom, s hipertiroidizmom, pacijenti u akutnoj psihijatrijskoj bolesti, anoreksiji nervosa. U tih bolesnika koncenracija FT4 obično je povišena. Snižene vrijednosti mogu se naći u hipotiroidizmu, kroničnom oštećenju bubrega te pre-eklampsiji. Materijal za analizu Serum, plazma Mjerna jedinica pmol/L Referentni interval Muškarci i žene: 12 – 22 pmol/L Žene: Trudnoća: 1. trimestar: 9,0 – 25,7 pmol/L 2. i 3. trimestar: 6,4 – 20,6 pmol/L
Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum

Online posjetitelji

We have 133 guests and no members online